Dla inwestorów

Galeria Jastrzębie Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku
ul. Wały Piastowskie 1
80-958 Gdańsk
KRS: 0000382549
prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 złotych (wpłacony w całości)
NIP: 5862196860
REGON: 220447475